Aktuellt

Juni 2021

Klämmabladet


GRANNSAMVERKAN UNDER SEMESTERN

Nu är äntligen semestern på intåg och många av oss åker hemifrån kortare eller längre perioder. En av de viktigaste delarna i en aktiv grannsamverkan är att hjälpa till när grannarna är bortresta. Det kan t.ex. handla om att tömma brevlådan på post eller hänga lite tvätt på den bortrestes tvättlina. På så sätt kan man förebygga många inbrott och de som är på semester kan känna sig lite tryggare. Även om du inte önskar hjälp med något kan det vara en god idé att meddela dina grannar när du är bortrest, så att de kan vara extra uppmärksamma.

BEDRAGARE

Semester är bedragarnas högsäsong. Om hantverkare som föreningen anlitat behöver komma in i din bostad, blir du alltid kontaktad av styrelsen först. Släpp aldrig in någon som påstår sig utföra ett arbete av föreningen om du inte hört från oss först.

MÅLNINGSARBETET

Våra entreprenörer har behövt byta ut mycket panel under måleriarbetet, det har i många fall att göra med att buskar och rabatter växt intill husväggen och skapat röta. När ny panel är på plats och målningen är kvar är det bäst att vi undviker att ha buskar och rabatter intill husväggen och att varje boende ansvarar för att det är god vattenavrinning och inga igentäppta stuprör etc.

SOPSORTERING

För allas trevnad, och för att föreningen ska slippa vite, ber vi alla boende att sortera sina sopor efter bästa förmåga. Om du inte vet hur man ska sortera, kontakta någon i styrelsen så får du en broschyr du kan läsa.

 

DIGITALT KLÄMMABLAD

Glöm inte av att ni kan få Klämmabladet digitalt. Maila bara namn och adress till lindjernlinn@gmail.com.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen BRF KlämmagårdenMaj 2021

9 maj
Ni som väntar på att kunna se er vatten- och värmeförbrukning får tyvärr ge er till tåls ett tag till. Brunata (tidigare Minol) har fått problem med systemet som visar statistiken på deras hemsida. Dom är redan i färd med ett nytt system, så vi får ge oss till tåls ett litet tag till

7 maj
Tvättning och byte av panel går lite långsammare än planerat p g a det kalla och blöta vädret. Men blir det bara lite varmare så ska vi snart vara ikapp tidplanen.

 

april 2021

22 april
Tvättning och byte av panel pågår nu för fullt på blå gården.

Klämmabladet

Vårsopningen av gatorna är påbörjad och äntligen kan vi, utan allt för många lager kläder, komma ut och möta våra nära och kära igen. Med hjälp av appen Brandrisk Ute kan du ha koll på brandrisken i skog och mark, samt få bra information och råd. Ett bra verktyg att använda nu när solen och värmen lockar oss att äta ute.

STÄDDAG 24 APRIL

Lördagen den 24 april hjälps vi åt att göra det vårfint i vårt kvarter. Det kommer på samtliga kvarterslokaler finnas en lista med vad som ska göras under dagen. Då folksamlingar tyvärr ska undvikas så kommer både frukost och grillning utgå i år.

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

Vi påminner om att se till att er försäkring är en så kallad ”bostadsrättsförsäkring” då vi som bostadsrättsinnehavare är underhållsskyldiga krävs det för att kunna få ut ersättning för skador.

MÅLNINGSARBETET

Förberedelserna för målningsarbetet är i full gång på blå gården. Tyvärr kan vi inte ha några informationsmöten på gården i dagsläget på grund av rådande pandemi. All information kommer därför ”pappersvägen”.

Vecka 30 planeras start på grå gården. Gula och röda gården planeras bli målade under 2022.

UPPDATERINGAR PÅ HEMSIDAN

Kolla in fliken ”Aktuellt” på vår hemsida, brfklämmagården.se. Där uppdateras det löpande med information som rör föreningen.

DIGITALT KLÄMMABLAD

Glöm inte av att ni kan få Klämmabladet digitalt. Maila bara namn och adress till lindjernlinn@gmail.com.


Med vänliga hälsningar, Styrelsen BRF KlämmagårdenMARS 2021

Nu finns det möjlighet att uppdatera sin Välkomstpärm. Följ länken för beskrivning. Dokumenten finns på Ditt HSB.


februari 2021


Tyvärr präglas vår vardag och samhället fortfarande av Corona-pandemin, och en uppåtkurva skymtas igen. Styrelsen vill påminna och uppmuntra er medlemmar att ta hand om varandra, hålla avstånd och hålla sig uppdaterade om lokala och regionala restriktioner. Boenden, simhall, ishall och öppna förskolor håller fortsatt stängt för besök men lyckligtvis har februari hittills bjudit på underbart utomhusväder, förutsatt att en har bra kläder!


FÖRENINGSSTÄMMA 3 MAJ

Årets föreningsstämma infaller den 3 maj 2021. Precis som i fjol kommer förtidsröstning via post vara möjlig. Om fysiskt deltagande på stämman kommer vara aktuellt går inte att säga i dagsläget på grund av rådande pandemi. Skrivelse med information om motioner och blanketter för dessa bifogas.

SANDLÅDAN PÅ GULA GÅRDEN

Gula gårdens lekplats, framför allt sandlådan, har stora problem med katter som använder den som toalett. Tyvärr plockar inte alla ägare upp efter sin katt. Med anledning av att det kan vara ohälsosamt för barn att få i sig det och av anledningen att det är osanitärt kommer sandlådan att spikas igen tills vidare.

MÅLNING AV GÅRDARNA

Datum för start av måleriarbetet är ännu inte spikat, vår interna projektgrupp för arbetet har planerat möte med projektör och anlitad målerifirma senare i veckan. Arbetet förväntas fortfarande ta fart under våren och som tidigare nämnt är det blå gården som börjar. Separat information kommer rörande bl.a. eventuell nedmontering av tak och altan som kan vara i vägen vid ställningsbygge och målning.

BRAND I LÄGENHET

Som ni säkert vet hade vi en tragisk olycka i vår förening där en bostadsbrand i en av våra lägenheter ledde till att en granne miste livet. Våra tankar går till anhöriga.

På måndag kommer en container till blå gården som endast ska användas till brandsaneringen. Den kommer att tas bort innan helgen.

Tack vare en fungerande brandvarnare som gjorde att räddtjänsten snabbt tillkallades blev skadorna på lägenheten och angränsande lägenheter begränsade. Ta tillfälle att testa batterierna i era brandvarnare och var försiktiga.

DIGITALT KLÄMMABLAD

Glöm inte av att ni kan få Klämmabladet digitalt. Maila bara namn och adress till lindjernlinn@gmail.com.

Klämmablad 2021


Klämmablad 2020