Aktuellt

februari 2021


Tyvärr präglas vår vardag och samhället fortfarande av Corona-pandemin, och en uppåtkurva skymtas igen. Styrelsen vill påminna och uppmuntra er medlemmar att ta hand om varandra, hålla avstånd och hålla sig uppdaterade om lokala och regionala restriktioner. Boenden, simhall, ishall och öppna förskolor håller fortsatt stängt för besök men lyckligtvis har februari hittills bjudit på underbart utomhusväder, förutsatt att en har bra kläder!


FÖRENINGSSTÄMMA 3 MAJ

Årets föreningsstämma infaller den 3 maj 2021. Precis som i fjol kommer förtidsröstning via post vara möjlig. Om fysiskt deltagande på stämman kommer vara aktuellt går inte att säga i dagsläget på grund av rådande pandemi. Skrivelse med information om motioner och blanketter för dessa bifogas.

SANDLÅDAN PÅ GULA GÅRDEN

Gula gårdens lekplats, framför allt sandlådan, har stora problem med katter som använder den som toalett. Tyvärr plockar inte alla ägare upp efter sin katt. Med anledning av att det kan vara ohälsosamt för barn att få i sig det och av anledningen att det är osanitärt kommer sandlådan att spikas igen tills vidare.

MÅLNING AV GÅRDARNA

Datum för start av måleriarbetet är ännu inte spikat, vår interna projektgrupp för arbetet har planerat möte med projektör och anlitad målerifirma senare i veckan. Arbetet förväntas fortfarande ta fart under våren och som tidigare nämnt är det blå gården som börjar. Separat information kommer rörande bl.a. eventuell nedmontering av tak och altan som kan vara i vägen vid ställningsbygge och målning.

BRAND I LÄGENHET

Som ni säkert vet hade vi en tragisk olycka i vår förening där en bostadsbrand i en av våra lägenheter ledde till att en granne miste livet. Våra tankar går till anhöriga.

På måndag kommer en container till blå gården som endast ska användas till brandsaneringen. Den kommer att tas bort innan helgen.

Tack vare en fungerande brandvarnare som gjorde att räddtjänsten snabbt tillkallades blev skadorna på lägenheten och angränsande lägenheter begränsade. Ta tillfälle att testa batterierna i era brandvarnare och var försiktiga.

DIGITALT KLÄMMABLAD

Glöm inte av att ni kan få Klämmabladet digitalt. Maila bara namn och adress till lindjernlinn@gmail.com.

Klämmablad 2021


Klämmablad 2020