Styrelsen och Gårdsvärdar

Ordförande
Arbetsuppgift: Ordförande
Malin Johansson
Tel:  0702-50 84 12
Mail: malin_nya@hotmail.com
Vice ordförande
Arbetsuppgift:  Sophantering, Snöröjning/sopning
Jörgen Ekdahl
Tel: 0735-00 88 65
Mail: ekdahl.jorgen@gmail.com

Sekreterare
Arbetsuppgift: Klämmabladet
Linn Lindjern
Tel: 0707-57 65 11
Mail: lindjernlinn@gmail.com

Kassör
Arbetsuppgift: Kassör/ekonomi, Tvättstugor, Polletter, P-platser långtid, Nyckelhantering
Kontakt med entreprenörer vid indre reparationer

Ingvor Pettersson
Tel: 0705-49 70 98
Mail: nyckel45@hotmail.com
Ledamot
Arbetsuppgift: Välkomstpärm, Lekplatser, P-platser
Mariann Westberg
Tel: 0733-98 98 12
Mail: me.westberg@hotmail.com
Ledamot
Arbetsuppgift: Hemsida, Brunata (Minol), Internet / TV
Underhållsplan
Ola Lindström
Tel: 0706-52 55 10
Mail: ola@olalindstrom.se

Ledamot
Arbetsuppgift: Underhållsplan, Reparationer
Vakant

HSB representant

Christer Karlsson
Tel: 0733-64 16 65
Mail: 433509krille@gmail.com   

   

Gårdsvärdar

Blå gården
Klaus Tänzer
0322- 109 67
Torbjörn Svensson
0739-14 00 19

Grå gården
Nisse Pettersson
0703-07 22 24

Gula gården
Ola Lindström
0706-525510
Johan Davidsson
0703-607055

Röda gården
Mariann Westberg
0733-98 98 12