GDPR

Föreningen är nu i en fas där vi går igenom vårat åtagande gällande hur GDPR skall hanteras.
Enligt dokument nedan följer de riktlinjer som styrelsen inom föreningen förhåller sig till.