Styrelsen och Gårdsvärdar

Ordförande
Arbetsuppgift: Ordförande, Tvättstugor, Polletter, P-platser långtid, Nyckelhantering
Kontakt med entreprenörer vid inre reparationer

Ingvor Pettersson
Tel: 0705-49 70 98
Mail: nyckel45@hotmail.com
Vice ordförande
Arbetsuppgift:  Välkomstpärm, P-Platser, Lekplatser
Mariann Westberg
Tel: 0733-98 98 12
Mail: me.westberg@hotmail.com

Sekreterare
Arbetsuppgift: Hemsida
Ola Lindström
Tel: 0706-52 55 10
Mail: ola@olalindstrom.se

Ledamot
Arbetsuppgift: Ekonomi, Försäkringar
Adina Broman
Tel: 0707 - 96 05 12
Mail: adina93_13@hotmail.com
Ledamot
Arbetsuppgift: Miljöansvarig, Brunata, Underhållsplan
Sture Alexandersson
Tel:  0709 - 90 23 23
Mail: sture55@hotmail.com
Ledamot
Arbetsuppgift: Underhållsplan, Internet/TV, sophämtning/snöröjning, Miljö
Anders Johansson
Tel: 0709 - 44 42 23
Mail: anders.johansson@lm.se

Ledamot
Arbetsuppgift: Klämmabladet, Fritid/studier, Medlemsansvarig
Anna Nordgren
Tel: 0733 - 23 24 22
Mail: anna_nordgren33@hotmail.com

HSB representant

Christer Karlsson
Tel: 0733-64 16 65
Mail: 433509krille@gmail.com   

   

Gårdsvärdar

Blå gården
Klaus Tänzer
0322- 109 67
Torbjörn Svensson
0739-14 00 19

Grå gården
Nisse Pettersson
0703-07 22 24

Gula gården
Ola Lindström
0706-525510
Johan Davidsson
0703-607055

Röda gården
Mariann Westberg
0733-98 98 12