Boende information

Klämmagårdens GDPR-arbete

Närmaste Hjärtstartare

Information om Internet och TV


Kan nyttjas till mycket


Det finns möjlighet att hyra extra parkering


Sopsortering är viktigt,

Hur ska vi hantera skadedjur


Tvättstuga finns på gul kvartersgård

 

Uppdatera din Välkomstpäm