SKADEDJUR

Föreningen har en försäkring när det gäller skadedjursbekämpning, som t.ex. getingar, hos  Länsförsäkringar tel. 0101 729 729 direkt.
Hemsida https://www.lansforsakringar.se/alvsborg/privat/)