Internet/TV

Föreningen innehar ett gruppabonnemang som gäller för samtliga boende. Detta gruppabonnemang är kopplat till Telenor och innehåller internet , TV och telefoni via fiber.

Varje boende betalar en kostnad av 217 kr/månad som ingår i den avgift som man varje månad betalar till föreningen.
Denna kostnad kan inte på något sätt tas bort från månadsavgiften.

Internet anslutning:
"Upp till" 500/500 Mb/s

TV-abonnemang:
TV-flex, Basutbud + 8 kanaler.

Den anslutning som föreningen erbjuder den boende är väldigt förmånlig och kan inte matcha ett vanligt hushålls kosnad för samma typ av anslutning.

Det abonnemang som föreningen erbjuder är helt och hållet personligt och är det enskilda boendets ansvarar gällande tillhörande utrusning som beställts av Telenor vid medlemskap inom BRF Klämmagården.

Föreningen kommer inte under några omständigheter att kunna hantera den personliga utrustningen som beställs av Telenor då varje enskilt abonnemang är personligt. Då föreningens ansvar slutar vid den fast monterade fiber-konvertern som är monterad i respektive lägenhet.

Vid oönskat fel vill styrelsen:
1. Att man kollar med sin grannar om de har liknande fel.
2. Kontaktar Telenors kundtjänst 020-222 222 och kontrollerar om de kan åtgärda problemet.
3. Kontaktas styrelsen för att felsöka nätet till respektive lägenhet, som utförs centralt via fastighetsservice.