Aktuellt

November 2022

UPPDATERAT BREDBAND

Från den 1:a november har vi ett uppdaterat bredband från Telenor. Information kommer snart i brevlådorna.


oktober 2022

AKTIVITETSDAG

Den 29/10 har vi aktivitetsdag (städdag) med start kl 10.00. Då ska vi umgås och fixa till det på våra gårdar. Sedan blir det korvgrillning.


April 2022

STÄDDAG LÖRDAG DEN 23 APRIL

Boka in vårens städdag redan nu! Vi träffas vid kvartersgården ca 09.30 och går igenom vad som behöver göras. Det serveras inte någon frukost, men som vanligt bjuds det på grillning vid lunchtid. Det är inte bara ett tillfälle att få fint på gårdarna, utan ett tillfälle att träffa och bekanta sig med nya och gamla grannar. Ju fler som kommer desto snabbare går det!

KLÄMMAGÅRDENS MINITRÄFFPUNKT

Förra veckan fick alla i postlådan en trevlig inbjudan till träff tisdagar kl 10.30-12.00 i grå kvarterslokalen, med start den 12 april. Den vänder sig till alla seniorer 65+ i vårt område. Förebyggande enheten Alingsås kommun står för arrangemanget. De skriver att innehållet skapas utifrån önskemål och behov. Alla 65+ hälsas varmt välkomna!

SKYDDSRUM I KVARTERSLOKALERNA

Med anledning av invasionen av Ukraina är det många som undrar var man ska söka skydd om Sverige någon gång skulle utsättas för något angrepp. Vår förening har fyra skyddsrum i form av kvarterslokalerna på respektive gård. I händelse av krig är skyddsrum en allmän plats och inte bara till för föreningens medlemmar.

JORDFELSBRYTARE

Som bostadsrättsinnehavare är du själv ansvarig för de elprodukter som du ansluter till lägenhetens elanläggning. Ett tips för er som inte har jordfelsbrytare är att ta in en elektriker och installera det. Genom att installera jordfelsbrytare i bostaden skyddar du dig på bästa sätt. Jordfelsbrytaren ökar dessutom skyddet mot brand i bostaden. Det är en billig försäkring.


Mars 2022

Möte om laddstolpar för elbil 30 mars

Styrelsen har under året utrett frågan om elbilsladdning på

gården och kommer till årsstämman ha ett förslag på hur det skulle kunna gå till. Vi vill därför bjuda in till ett möte där alla kan påverka, vara delaktiga och komma med frågor och funderingar inför kommande beslut. Den 30 mars samlas intresserade i gula kvarterslokalen följande tider: 

kl. 18-19 för boende på grå och blå gården och

kl. 19,15-20,15 för boende på röda och gula gården.


Februari 2022

Möte med valberedningen 21 februari kl 18.00

Valberedningen bjuder in medlemmar som är intresserade av att gå med i styrelsen till ett öppet hus där ni får träffa valberedningen och delar av nuvarande styrelse för att diskutera vad det innebär och vad man förväntas göra om man går med. Det bjuds också på lite fika och kaffe.

Träffa valberedningen den 21 februari kl. 18.00 i gula kvaretslokalen.September 2021

Klämmabladet


STÄDDAG DEN 23/10

Nu återgår vi till det nya normala, vilket kommer innefatta både frukost och korvgrillning! Kl 9.30 är det frukost i kvartersgårdarna och ca 12 avslutar vi med korvgrillning.

Vi har många nya grannar, och städdagen är också ett tillfälle att träffas. Det är kul om så många som möjligt kommer ut

MARS 2021

Nu finns det möjlighet att uppdatera sin Välkomstpärm. Följ länken för beskrivning. Dokumenten finns på Ditt HSB.


februari 2021


Tyvärr präglas vår vardag och samhället fortfarande av Corona-pandemin, och en uppåtkurva skymtas igen. Styrelsen vill påminna och uppmuntra er medlemmar att ta hand om varandra, hålla avstånd och hålla sig uppdaterade om lokala och regionala restriktioner. Boenden, simhall, ishall och öppna förskolor håller fortsatt stängt för besök men lyckligtvis har februari hittills bjudit på underbart utomhusväder, förutsatt att en har bra kläder!


FÖRENINGSSTÄMMA 3 MAJ

Årets föreningsstämma infaller den 3 maj 2021. Precis som i fjol kommer förtidsröstning via post vara möjlig. Om fysiskt deltagande på stämman kommer vara aktuellt går inte att säga i dagsläget på grund av rådande pandemi. Skrivelse med information om motioner och blanketter för dessa bifogas.

SANDLÅDAN PÅ GULA GÅRDEN

Gula gårdens lekplats, framför allt sandlådan, har stora problem med katter som använder den som toalett. Tyvärr plockar inte alla ägare upp efter sin katt. Med anledning av att det kan vara ohälsosamt för barn att få i sig det och av anledningen att det är osanitärt kommer sandlådan att spikas igen tills vidare.

MÅLNING AV GÅRDARNA

Datum för start av måleriarbetet är ännu inte spikat, vår interna projektgrupp för arbetet har planerat möte med projektör och anlitad målerifirma senare i veckan. Arbetet förväntas fortfarande ta fart under våren och som tidigare nämnt är det blå gården som börjar. Separat information kommer rörande bl.a. eventuell nedmontering av tak och altan som kan vara i vägen vid ställningsbygge och målning.

BRAND I LÄGENHET

Som ni säkert vet hade vi en tragisk olycka i vår förening där en bostadsbrand i en av våra lägenheter ledde till att en granne miste livet. Våra tankar går till anhöriga.

På måndag kommer en container till blå gården som endast ska användas till brandsaneringen. Den kommer att tas bort innan helgen.

Tack vare en fungerande brandvarnare som gjorde att räddtjänsten snabbt tillkallades blev skadorna på lägenheten och angränsande lägenheter begränsade. Ta tillfälle att testa batterierna i era brandvarnare och var försiktiga.

DIGITALT KLÄMMABLAD
Glöm inte av att ni kan få Klämmabladet digitalt. Maila bara namn och adress till info.brfklammagarden@gmail.com

Klämmabladet 2023


Klämmabladet 2022


Klämmabladet 2021 


Klämmabladet 2020